• Vigtigste
  • Nyheder
  • Med 41% af den globale rigdom i hænderne på mindre end 1% er eliter og borgere enige om, at ulighed er en topprioritet

Med 41% af den globale rigdom i hænderne på mindre end 1% er eliter og borgere enige om, at ulighed er en topprioritet

41% af verden

I løbet af de sidste par år er ulighed blevet et stadig vigtigere emne i globale debatter om økonomi og politik. Occupy Movement hjalp med at sætte det på dagsordenen, Thomas Pikettys bedst sælgende tome fornyede intellektuel interesse for emnet og rundt omkring i verden siger gennemsnitlige borgere, at det burde være en høj prioritet.


Statistikker over kløften mellem rige og fattige rundt om i verden er fantastiske. Crédit Suisse siger, at mennesker med en nettoværdi på mere end $ 1 million udgør kun 0,7% af den globale befolkning, men de har 41% af verdens rigdom. I mellemtiden repræsenterer dem med en nettoværdi på mindre end $ 10.000 $ 69% af befolkningen, men kun 3% af den globale rigdom.

En ny rapport, der blev offentliggjort af World Economic Forum, rangerer stigende ulighed som den største trend over for kloden i 2015 ifølge en undersøgelse af 1.767 globale ledere fra erhvervslivet, den akademiske verden, regeringen og nonprofitorganisationer, hvoraf mange samles i denne weekend i Dubai.

På mange måder er ulighed ikke kun et økonomisk spørgsmål. Som FN-embedsmand Amina Mohammed bemærker i et essay, er ulighed delvis et stort problem, fordi det er knyttet til så mange andre udfordringer, såsom 'fattigdom, miljøforringelse, vedvarende arbejdsløshed, politisk ustabilitet, vold og konflikt'.

mennesker i USA, Europa, Afrika, Asien ser ulighed som et problemEn nylig undersøgelse fra Pew Research Center fremhæver, i hvilket omfang folk over hele kloden er enige om, at ulighed er en alvorlig udfordring. I alle de 44 nationer, vi deltog i, siger flertal, at ulighed er et stort problem for deres land, og flertal i 28 nationer betragter det som enmegetstort problem. Bekymringer for ulighed er udbredt i nationer, der var dybt berørt af den store recession. For eksempel siger mere end syv ud af ti i Grækenland (84%), Spanien (74%) og Italien (73%), at kløften mellem rige og fattige er et meget stort problem. Selv i nye og udviklende lande, der har oplevet økonomisk vækst i de senere år, er der enighed om, at de øverst høster de økonomiske fordele ved vækst, mens andre bliver efterladt.


Hvem eller hvad har skylden for ulighed? Folk i vores undersøgelse identificerer mange synder, men den største gerningsmand er regeringen. På tværs af de 44 adspurgte nationer siger en median på 29%, at deres regerings økonomiske politik er den vigtigste årsag til velstandskløften; 23% bebrejder arbejdstagernes løn, mens noget færre beskylder uddannelsessystemet, det faktum, at nogle arbejder hårdere end andre, international handel eller skattesystemet.

Udbredte bekymringer over ulighed fører imidlertid ikke til, at folk afviser kapitalismen. Flertal eller flertal i 38 af de 44 lande, vi undersøgte, siger, at de fleste mennesker har det bedre i et frit markedssystem, selvom nogle mennesker er rige, mens andre er fattige. Som det fremgår af undersøgelserne fra Pew Research og World Economic Forum, er både gennemsnitlige borgere og eliter stadig ikke helt tilfredse med den nuværende økonomiske status quo og især med, i hvilken grad alle i samfundet er i stand til at nyde velstand.