• Vigtigste
  • Nyheder
  • Amerikansk indkomstulighed, der er steget i årtier, er nu højest siden 1928

Amerikansk indkomstulighed, der er steget i årtier, er nu højest siden 1928

Kredit: Dorsey Shaw Kilde: Emmanuel Saez, UC Berkeley

Præsident Obama påtog sig et emne i går, som de fleste amerikanere ikke kan lide at tale meget om: ulighed. Der er mange måder at måle økonomisk ulighed (og vi vil diskutere mere om Fact Tank), men en grundlæggende tilgang er at se på, hvor meget indkomst der strømmer til grupper på forskellige trin på den økonomiske stige.


Emmanuel Saez, økonomiprofessor ved UC-Berkeley, har netop gjort det i årevis. Og ifølge hans forskning er den amerikanske indkomstulighed steget støt siden 1970'erne og har nu nået niveauer, der ikke er set siden 1928. (GIF-filen øverst i dette indlæg, oprettet af Dorsey Shaw fra Buzzfeed, sammenligner væksten i gennemsnitsindkomsten af de øverste 1% af amerikanerne med alle andre.)

Ved hjælp af selvangivelsesdata fra IRS har Saez bygget omfattende datasæt til indkomstfordeling tilbage 100 år tilbage. Han definerer 'indkomst' som kontantmarkedsindkomst før skat - løn; udbytte, renter, leje og andet afkast af investeret kapital forretningsoverskud; og realiserede kapitalgevinster. Han udelukker socialsikringsbetalinger, arbejdsløshedsydelser og andre offentlige overførselsbetalinger, som er større i dag end før den store depression.

I 1928 modtog de øverste 1% af familierne 23,9% af al indkomst før skat, mens de nederste 90% modtog 50,7%. Men depressionen og Anden Verdenskrig omformede dramatisk nationens indkomstfordeling: I 1944 var den øverste 1% andel nede på 11,3%, mens de nederste 90% modtog 67,5%, niveauer der ville forblive mere eller mindre konstante for det næste tre årtier.

Men startende i midten til slutningen af ​​1970'erne begyndte det øverste niveau indkomstandel at stige dramatisk, mens de nederste 90% begyndte at falde. De øverste 1% tog tunge hits fra dot-com-nedbruddet og den store recession, men kom sig ret hurtigt: Saez's foreløbige estimater for 2012 (som opdateres i næste måned) har, at gruppen modtager næsten 22,5% af al indkomst før skat, mens bunden 90% 's andel er for første gang nogensinde under 50% (for at være præcis 49,6%).


For et århundrede siden bemærkede Saez, at de højeste indtægter hentede meget af deres indkomst fra indtjening fra tidligere generations akkumulerede formue. I modsætning hertil 'tyder beviset på, at de højtlønnede i dag er ... 'arbejdende rige', højtlønnede medarbejdere eller nye iværksættere, der endnu ikke har akkumuleret formuer, der kan sammenlignes med dem, der er akkumuleret i den forgyldte tidsalder.'Amerikanerne er ikke uvidende om disse tendenser. Mere end halvdelen (61%) af amerikanerne sagde, at det amerikanske økonomiske system favoriserer de velhavende, mens kun 35% sagde, at det er retfærdigt over for de fleste, ifølge en undersøgelse fra Pew Research Center, der blev udført i marts. En lignende andel (66%) af amerikanerne sagde, at kløften mellem rige og fattige var steget de sidste fem år; næsten tre fjerdedele af respondenterne sagde, at forskellen mellem rige og fattige enten var et 'meget stort' (47%) eller 'moderat stort' (27%) problem.


Som man kunne forvente, var lav- og mellemindkomstfolk mest sandsynligt, at de sagde, at det amerikanske økonomiske system favoriserer de velhavende, men endda 52% af de højindkomstfolk var enige om, at det gør det. Og mens 54% af folk med lav indkomst og 49% af mellemindkomstfolk kaldte det fattige mellem fattige et 'meget stort' problem, gjorde kun 36% af de højindkomstfolk det. En tredjedel af højindkomstgruppen sagde, at det rige fattige hul enten var et lille problem (19%) eller slet ikke et problem (14%).

Mere end halvdelen (55%) af republikanerne sagde, at det økonomiske system er retfærdigt over for de fleste mennesker, men flertallet af demokrater (75%) og uafhængige (63%) sagde, at det favoriserer de velhavende. Og 61% af demokraterne og 50% af de uafhængige sagde, at forskellen var et meget stort problem mod kun 28% af republikanerne. Fire ud af ti republikanere betegner forskellen som et lille problem (22%) eller slet ikke et problem (18%).