Udfordringerne ved at gennemføre ungdomsundersøgelser

FT_13.06.21_Troublepollingteens_640x300

Hvorfor forsker du ikke mere på ungdommen?


Jeg får dette spørgsmål hele tiden, fordi jeg undersøger meget med teenagere online. Det korte svar er: fordi undersøgelse af børn under 18 er dyrt og kompliceret. Men fortsæt med at læse for dem, der er interesserede i det lidt længere svar.

Forskning med mindreårige giver nogle unikke udfordringer. Når vi undersøger unge i alderen 12 til 17, undersøger vi mindreårige, der lovligt falder ind i en beskyttet klasse af mennesker. I henhold til lov kan mindreårige ikke samtykke; deres forældre skal give deres samtykke (i dette tilfælde deltage i forskningsprojektet). Samtykkekravet er en arv fra troen på, at mennesker under 16, 17 eller 18 år (for at komplicere sager, hvor alderen på samtykke varierer fra stat til land) ikke er fuldt udstyret til at træffe gode beslutninger i deres bedste interesse, og at unge kan være urimeligt modtagelige for tvang.

Så alt dette betyder, at vi skal få forældrenes samtykke til at interviewe mindreårige under 16 år, og på grund af forskelle mellem stater søger vi typisk forældrenes samtykke for alle unge under 18 år. Det betyder, at vi skal tale eller interagere med to personer i hver husstand (i en bestemt rækkefølge med forældrene først) snarere end én, som i traditionelle undersøgelser af voksne. Interview med to personer øger projektets kompleksitet og kræver flere telefonopkald eller beskeder for at nå kvalificerede respondenter i den rigtige rækkefølge.

Desuden udgør familier med børn i alderen 12 til 17 ca. 14% af amerikanske husstande. Det betyder, at i en tilfældig cifferopkaldsundersøgelse kun en ud af syv husstande er berettiget til undersøgelsen.


Også den stigende brug af mobiltelefoner i løbet af det sidste årti betyder, at vi på en pålidelig måde kan nå en repræsentativ prøve af teenagere og familier, der skal undersøge mobiltelefoner. Mens det nu er muligt at undersøge en repræsentativ prøve af mobiltelefonbrugere, præsenterer mobiltelefonen sine egne udfordringer, især for ungdomsforskning.Fasttelefoner er knyttet til husholdningerne; så som forskere kan vi ringe til det samme fastnetnummer for at nå ud til to forskellige personer (forælder og barn) og have en rimelig forventning om, at begge kan være tilgængelige for at besvare telefonen.


I modsætning hertil er mobiltelefoner typisk knyttet til enkeltpersoner (selvom de undertiden deles i en husstand). Med en mobiltelefon ringer vi til den enkelte forælder, som derefter enten skal give os et andet telefonnummer (ofte et mobilnummer) til teenageren eller fysisk skal være i samme rum som barnet for at aflevere telefonen til dem . At afslutte to interviews med to personer, hvor forældrene nås på deres mobiltelefon, tager ofte mere tid og kræfter og kræver yderligere opkald tilbage for at forsøge at nå teenageren, hvilket øger de allerede betydelige omkostninger ved telefonundersøgelser med unge. Selv i onlineundersøgelsesadministrationer (hvor respondenterne tager undersøgelsen på et websted), kan det være en udfordring at gøre springet fra forældrenes samtykke til ungdoms gennemførelse af undersøgelsen.

Alle disse komplikationer gør landmåling af børn og familier meget dyre. Mens en typisk telefonundersøgelse med voksne koster mellem $ 50.000 og $ 140.000 afhængigt af variabler til undersøgelse og prøveudtagning, koster en enkelt telefonbaseret undersøgelse af teenagere og forældre mellem $ 150.000 og $ 300.000.


På trods af udfordringerne i undersøgelsen af ​​teenagere og deres forældre har vi undersøgt teenagere og forældre otte gange siden 2000 og ser frem til at stille vores niende undersøgelse i starten af ​​2014.

Ressourcer til etisk forskning med børn:

http://www.naeyc.org/resources/research/ethical

http://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research