De grundlæggende love for menneskelig dumhed

De grundlæggende love for menneskelig dumhed blev først skitseret af Carlo M. Cipolla, professor emeritus i økonomisk historie i Berkeley, i et essay kaldetDe grundlæggende love for menneskelig dumhed. D'oh!


Indhold

Dumhedens love

Zeroth lov

Der er ingen øvre grænse for den mængde dumhed, der kan eksistere inden for et bestemt individ.

Første lov

Vi undervurderer altid antallet af dumme mennesker.

Ikke så indlysende som det lyder, fordi:

  1. mennesker, vi havde troet at være rationelle og intelligente pludselig vise sig at være utvivlsomt dum;
  2. dag efter dag bliver vi hæmmet af hvad vi gør af dumme mennesker, der altid dukker op på de mindst passende steder, og
  3. undervurderingen er, efter at den første lov allerede er redegjort for.

Anden lov

Sandsynligheden for, at en person er dum, er uafhængig af ethvert andet kendetegn ved denne person.


Tredje (og gyldne) lov

En dum person er en person, der forårsager skade på en anden person eller en gruppe mennesker uden nogen fordel, der tilkommer ham selv (eller sig selv) - eller endda med en eller anden medfølgende selvskade.Fjerde lov

Ikke-dumme mennesker undervurderer altid dumme menneskers skadelige magt. De glemmer konstant, at det på ethvert tidspunkt og under alle omstændigheder altid er en dyre fejl at omgås dumme mennesker.


Femte lov

En dum person er den farligste person, der findes. Prof. Cipolla tilføjer en konsekvens af den femte lov: en dum person er således farligere end en bandit.