Skoledage: Hvordan USA sammenligner med andre lande

skoledage_3På nuværende tidspunkt er de fleste amerikanske skolebørn enten tilbage i klasseværelset eller er på vej der snart. Da de går over fra sommerlejr og bugspray til matematikhjemmearbejde og videnskabsprojekter, kan deres trætte forældre måske undre sig over, om børn i USA bruger mindre tid i klasselokalet end børn i andre lande.


Svaret: Ikke rigtig, selvom det er svært at sige med sikkerhed.

Det er kompliceret at foretage sammenligninger mellem USA og andre lande, hovedsageligt fordi hver amerikansk stat sætter sine egne standarder for minimum instruktionstid (mere om det nedenfor), mens sådanne standarder i andre lande typisk sættes på nationalt niveau. På grund af variationer i længden af ​​både skoledagen og skoleåret er det bedste sammenligningsgrundlag det samlede antal undervisningstimer pr. Skoleår. Og da mange stater har forskellige minimumsniveauer for forskellige klassetrin, valgte vi tre repræsentative karakterer - en hver til grundskole, mellemskole og gymnasium.

Blandt 33 mest udviklede lande var den årlige 'samlede tilsigtede undervisningstid' i gennemsnit 790 timer for primære studerende (fra 470 timer i Rusland til 1.007 timer i Chile) ifølge data samlet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. For den internationale ækvivalent af amerikanske mellemskoler steg de gennemsnitlige årlige nødvendige timer til 925 (fra 741 timer i Sverige til 1.167 timer i Mexico). OECD havde ikke data for gymnasieelever.

OECD-rapporten indeholdt heller ikke amerikanske tal, da instruktionstidsregler er fastsat af individuelle stater. Men baseret på vores analyse ville USA placere sig tæt på toppen af ​​begge lister.


Vi brugte data fra Statens Uddannelseskommission suppleret med undersøgelse af relevante regler og vedtægter og henvendelser til individuelle stater til at estimere gennemsnitlige undervisningstidsminimum i USA. De tal, vi kom frem til, er 943 timer for 1.-klassinger, 1.016 timer for 7.-klassinger og 1.025 timer for 11.-klassinger. (Til sammenligning ville en 180-dages kalender på 6-timers dage give 1.080 instruktionstimer.)Men som forældre, lærere og skoleadministratorer ved godt, er det amerikanske uddannelsessystem meget lokalt drevet, og vi fandt stor variation i tidskrav. Sytten amerikanske stater pålægger deres 1. klassere (og andre grundskoleelever) mere undervisningstid end Chile, det øverste land i den internationale rapport. Vermont, som har det korteste krav til sine 1. klassinger (175 fire-timers dage, i alt 700 timer), kræver stadig mere tid end ni nationer, herunder Sydkorea, Slovenien, Ungarn og Finland. (De amerikanske og internationale intervaller er mere sammenlignelige på mellemskoleniveau.)


Begge sæt numre maskerer dog betydelig variation og indeholder mange advarsler. Lande kan definere 'instruktionstid' forskelligt og indstille deres egne regler for, hvornår og i hvor mange år, elever kan gå i folkeskolen. Og OECD-dataene inkluderer ikke tid brugt sammen med vejledere, i 'cram schools' eller i andre supplerende klasser, hvilket er meget almindeligt i nogle lande.

Heller ikke alle amerikanske skoletimer oprettes ens. Texas synes for eksempel at kræve mest skoletid: 7 timer om dagen i 180 dage eller i alt 1.260 timer. Men Texas Education Agency informerer os om, at disse syv timer inkluderer frokost, fordybning og andre 'pauser': 'Det er op til hvert skoledistrikt at bestemme, hvor meget af skoledagen, der er afsat til instruktion,' sagde agenturet som svar på vores forespørgsel. 'Det er deres ansvar at afsætte tilstrækkelig tid til de krævede læseplanelementer i henhold til de statslige læseplanregler.'