Afstemningskraft

af Scott Keeter, direktør for undersøgelsesforskning, Pew Research Center


Da stemmerne blev talt natten til i januar i New Hampshire, det demokratiske præsidentvalg, begyndte meningsmålinger og andre fagfolk i det politiske spil at kæmpe med en ubehagelig kendsgerning: Næsten alle havde været død forkerte. På trods af enstemmige afstemningsresultater, der forudsiger en Barack Obama-sejr (med et gennemsnit på otte procentpoint) i hælene på senator Obamas overraskende triumf i Iowa-valgmændene, ville Hillary Clinton vinde vinderen.

New Hampshire debacle var ikke den mest betydningsfulde fiasko i historien om meningsmåling, men den sluttede sig til en liste over store forlegenheder, der inkluderer Florida exit polling i præsidentvalget i 2000, hvilket fik flere netværk til at projicere en Al Gore-sejr, og de nationale afstemninger i løbet af 1948, hvilket førte til måske den mest berømte overskrift i USAs politiske historie: 'Dewey besejrer Truman.' Efter intens kritik for tidligere fiaskoer og lige så intens bestræbelser fra afstemningsfolk for at forbedre deres teknikker skulle dette ikke ske.

New Hampshire gav nyt liv til mange nagende tvivl om afstemning og kritik af sin rolle i amerikansk politik. Er afstemningerne virkelig nøjagtige? Kan undersøgelser af små grupper af mennesker give en sand læsning af, hvad en meget større gruppe synes? Hvad med bias? Stemmer ikke pollsters dækket?

På et dybere niveau vokser uroen over afstemning af frygt for dens indvirkning på demokrati. Der er en mistanke om, at meningsmålinger (og journalister) fremkalder politisk passivitet ved at fortælle amerikanerne, hvad de synes. Samtidig bekymrer nogle sig om, at afstemninger lægger for meget magt i hænderne på en uinformeret offentlighed, og at de reducerer politiske ledere til slaver tilhængere af den offentlige mening.


Men selvom der kan være grund til at bekymre sig om offentlighedens politiske kompetence, opstår en langt mere alvorlig trussel mod demokrati fra de store forskelle i indkomst, uddannelse og andre ressourcer, der er nødvendige for at deltage effektivt i politik. Sammenlignet med de fleste andre vestlige demokratier har USA en mere udtalt klasseforskydning i valgdeltagelse og andre former for politisk deltagelse, med de velhavende meget mere politisk aktive end dem, der er mindre velhavende. Denne ujævne fordeling af politisk engagement er det, der gør meningsmålingerne særlig værdifulde. Langt fra at underminere demokratiet forbedrer de det: De gør det mere demokratisk.Uanset deres faldgruber står valgmålingerne over for det ultimative mål for ansvarlighed: virkeligheden. Efter denne standard er deres track record meget god. I 2004 forudsagde næsten enhver national meningsmåler korrekt, at Bush ville vinde i et tæt valg, og gennemsnittet af afstemningerne forudsagde en Bush-total inden for et par tiendedele af en procent af det, han opnåede. Blandt afstemninger over hele landet i løb om guvernør og amerikansk senat forudsagde 90% korrekt vinderen, og mange, der ikke gjorde det, var stadig inden for margenen for prøveudtagningsfejl. Rekorden i 2000 var ens, selvom det var et endnu tættere valg.


Den fremtrædende statsvidenskabsmand V. O. Key definerede engang den offentlige mening som 'de meninger, der holdes af private personer, som regeringer finder det klogt at være opmærksom på.' Selvom afstemninger på ingen måde er et perfekt instrument, gør afstemninger det muligt for flere meninger, der holdes af et bredere og mere repræsentativt udvalg af borgere, at være kendt af regeringen og dermed potentielt adlyde.

Læs den fulde analyse af styrker og svagheder i moderne afstemning, og hvad de kan antyde om undersøgelsesbaserede forudsigelser relateret til valget i november.


Dette uddrag er genoptrykt med tilladelse fra efteråret 2008 Wilson Quarterly