Politik

3. Afstemningserfaringen i 2020

Et lille flertal af vælgerne (54%) siger, at de stemte personligt i november sammenlignet med 46%, der stemte ved fraværende eller ved afstemning. Cirka en fjerdedel (27%)

Metodologi

The American Trends Panel survey methodology Oversigt The American Trends Panel (ATP), oprettet af Pew Research Center, er en nationalt repræsentant