Oy vey

Vi styrer hvad
tænker du med

Sprog
Ikon sprog.svg
Sagde og færdig
Jargon, buzzwords, slogans

Oy vey! er et almindeligt udtryk blandt Jøder på jiddisch for at udtrykke forfærdelse eller irritation. Oy vey på engelsk betyder 'åh, ve!' eller 've mig'. Det er blevet en del af et stereotype jødisk ordforråd sammen med folk som 'shalom' og 'mazel tov'. Selv blandt ikke-jiddischtalende og ikke-jøder er det et meget velkendt jødisk ordsprog.


Oprindeligt havde ordet nej racist konnotationer og blev brugt af både jøder og ikke-jøder. For nylig er ordet imidlertid blevet misbrugt og kooptimeret af alt-højre og af Antisemitter som en måde at spotte jødiske folk på og endda at hærge jødiske gravsten. 'Vej, det er anuddah shoah ! ' er blevet en almindelig måde at spotte enhver påstand om antisemitisme. Det bruges ofte sammen med andre antisemitiske udtryk som ' goyim ved ',' sekel 'og' husk de 6 gorillioner ''. Ligesom Goy er 'oy vey' blevet et antisemitisk udtryk for dæmonisere Jøder, i dette tilfælde for hvad alt-right opfatter som værende en del af a sammensværgelse . Imidlertid på grund af Poes lov , det kan være meget vanskeligt at skelne mellem ironiske anvendelser af 'oy vey' og unironic anvendelser, så pas på at skelne mellem de to anvendelser.