Irak og Vietnam: En afgørende forskel i mening

af Jodie T. Allen, Nilanthi Samaranayake og James Albrittain, Jr.


Mens den offentlige mening med hensyn til rigtigheden og fremskridt i krigen i Irak har fulgt en vej, der ikke er ulig den, der blev kortlagt under Vietnamkrigen, skiller en vigtig forskel sig ud: den offentlige holdning til militæret.

FigurSom i tilfældet med den USA-ledede invasion af Irak, var der kun få blandt offentligheden, der oprindeligt havde en svag opfattelse af USA's intervention i Vietnam. I marts 1966 fortalte kun omkring en ud af fire amerikanere (26%) en Gallup-afstemning, at de troede, at det var en fejl at sende amerikanske tropper til Vietnam. Men da denne involvering blev uddybet og udvidet, steg antallet af synspunkter mere eller mindre støt og steg til mere end halvdelen i august 1968 og til 60% i begyndelsen af ​​januar 1973.

I den æra ledsagede et kraftigt fald i tilliden til amerikansk militærledelse voksende amerikansk desillusion med krigen i Sydøstasien. I februar 1966 fandt en meningsmåling fra Harris mere end seks ud af ti (62%), der udtrykte stor tillid til 'folk, der styrer militæret.' I marts 1973 fandt en NORC-afstemning, at antallet var faldet til 32%.

I løbet af de fire år siden starten på Irak-krigen har de offentlige holdninger til selve krigen fulgt en lignende nedadgående tendens. Ikke så meninger fra det amerikanske militær.


FigurKort efter krigen startede i marts 2003 fandt en Pew-undersøgelse kun omkring en ud af fem amerikanere (22%), der kaldte interventionen en forkert beslutning. I december 2005 var antallet steget til næsten en ud af to (48%), og efter nogle op- og nedture, når begivenhederne udfoldede sig, nåede de 54% i Pews meningsmåling i februar 2007. (Læs en analyse af tendenser i holdning til forskellige aspekter af Irak-krigen.)Samtidig er positive holdninger til militæret, i det mindste som helhed, næppe blevet mindre.1I årtierne efter Vietnam var stærkt positive holdninger til militæret en sjældenhed. Pew / Times Mirror-undersøgelser fandt 'meget gunstige' holdninger til militæret i området omkring 20% ​​i slutningen af ​​1980'erne, sprang kort til 60% i kølvandet på den korte og vellykkede Persiske Golfkrig og trak sig derefter tilbage til 20% -30% rækkevidde indtil angrebene på Pentagon og verdenshandelscentre i september 2001. I juli 2001, før terrorangrebene 9-11, fandt en Pew-undersøgelse, at 29% af amerikanerne udtrykte et meget positivt syn på det amerikanske militær, skønt det var en yderligere 52% sagde, at de havde et stort set positivt syn.


I kølvandet på angrebene steg godkendelsen som i 1991. I en Newsweek-afstemning i maj 2002 var positive holdninger til militæret næsten universelle: seks ud af ti blandt offentligheden (59%) gav udtryk for et meget positivt syn på det amerikanske militær og en yderligere 34% sagde, at de havde et stort set positivt syn. Tre år senere, i marts 2005, fandt en Pew-undersøgelse et lille fald i de høje godkendelsesniveauer: 87% sagde, at de havde et positivt syn på militæret inklusive halvdelen (49%), der sagde, at de havde en meget gunstig opfattelse. Pews seneste lyd på denne udtalelse i januar 2007 fandt disse tal stort set uændrede: 84% udtrykte et positivt syn på militæret inklusive 47% med et meget positivt syn.


Bemærkninger

1Bemærk, at spørgsmål, der blev stillet i Vietnam-perioden, specifikt henviste til militære ledere, mens Pew-irak-undersøgelser generelt henviser til militæret. Imidlertid fandt en undersøgelse fra Opinion Research Corporation 1971 lignende niveauer af gunstighed, da offentligheden blev spurgt om holdning til 'vores væbnede tjenester generelt.'