Global

Hvad verden synes i 2002

Oversigt Globalt dyster og voksende antiamerikanisme På trods af en indledende udgydelse af offentlig sympati for Amerika efter terroristen den 11. september 2001

Visninger af en foranderlig verden 2003

Krigshastigheden i Irak og den fremherskende tro på, at det irakiske folk har det bedre som følge heraf, har beskedent forbedret image af Amerika. Men i de fleste lande er USAs meninger markant lavere end for et år siden.


Et år efter Irak-krigen

Et år efter krigen i Irak er utilfredsheden med Amerika og dets politik intensiveret snarere end formindsket. De Forenede Staters opfattelse i Frankrig og Tyskland er mindst lige så negativ nu som ved krigens konklusion, og britiske synspunkter er bestemt mere kritiske. Opfattelsen af ​​amerikansk unilateralisme er stadig udbredt i europæiske og muslimske nationer, og krigen i Irak har undermineret Amerikas troværdighed i udlandet. Tvivl om motiverne bag den USA-ledede krig mod terrorisme er overflod, og en voksende procentdel af europæerne ønsker udenrigspolitik og sikkerhedsordninger uafhængige af USA. I hele Europa er der betydelig støtte til, at Den Europæiske Union bliver lige så magtfuld som USA.