De globale bekymringer over korruption er stigende

Nylige nyhedsrapporter fra Tanzania, Mexico og Kina har fremhævet korruption som et stort spørgsmål for folk i nye og udviklingslande. Vores forår 2014-undersøgelse bekræfter, at folk i disse lande mener, at korrupt politisk lederskab er enmegetstort problem, og at det også er et voksende problem. Alligevel er det ikke mange mennesker i disse nationer, der siger, at det er afgørende at få bestikkelse for at komme videre i livet.


På tværs af 34 nye og udviklende økonomier siger en median på 76%, at korrupte politiske ledere er et meget stort problem i deres land. Dette rangerer blandt de største bekymringer i disse lande lige bag stigende priser (84% meget stort problem), kriminalitet (83%) og mangel på job (79%). Regionalt er folk i Afrika mest bekymrede over korruption efterfulgt af latinamerikanere.

De globale bekymringer over korruption er stigende

Men på et mere personligt niveau ses bestikkelse, en form for lille korruption, ikke ofte som integreret for fremskridt i mange af disse lande. Når folk specifikt bliver spurgt, om det er vigtigt at give bestikkelse for at komme videre i livet, vælger kun få mennesker 7 til 10 på skalaen '0' til '10', hvilket signaliserer, at for mange er det ikke alt for vigtigt at give bestikkelse for fremskridt.

Imidlertid vækker bestikkelsen større i Mellemøsten, hvor 71% siger, at korruption er et meget stort problem. En median på 30% i regionen siger, at det er vigtigt for bestikkelse at give bestikkelse. Dette inkluderer 43% i Jordan og 36% i Tunesien. Og i Asien siger en median på 23% dette, herunder 38% i Kina. Færre i Afrika (15%) og Latinamerika (10%) er enige.

FT_Corruption_ConcernsMens folk i nye og udviklingslande er enige om, at korrupte ledere er et nuværende problem, siger flere mennesker også, at korruption er et meget stort problem i forhold til tidligere undersøgelser. Faktisk er korruptionsbekymringer steget i de 20 undersøgte lande i både 2007 og i år. De største stigninger er i Malaysia, Ghana og Tyrkiet. Men bekymringer er steget i Tanzania, Kina og Mexico i de sidste syv år. Tværtimod er bekymring over korruption faldet markant i Polen siden 2007. Men samlet set peger dataene på korruption som et stort problem i det meste af verden og også en voksende.