Borgerkrig: Hvad er der i et navn?

af Scott Keeter


En for det meste kun insider-debat om, hvorvidt Irak befinder sig i en borgerkrigstilstand, brød ud i det fri i sidste uge, da to store nyhedsorganisationer meddelte, at de fremover ville henvise til konflikten som en borgerkrig. Ifølge afstemning i september af Pew Research Center var meget af offentligheden allerede nået til denne konklusion. Med en margin på 50% til 37% sagde flere amerikanere, at den nuværende vold i Irak for det meste var en borgerkrig, end det blev sagt, at det for det meste var en oprør rettet mod USA og dets allierede.

FigurStadig - i det mindste som registreret i det tidlige efterår i år - at tro på, at konflikten er en borgerkrig, fører det ikke automatisk til modstand mod den amerikanske rolle i Irak. Analysen af ​​afstemningen viser, at både dem, der mener, at en borgerkrig er i gang, og dem, der mener, at konflikten for det meste er en oprør, er jævnt fordelt på spørgsmålet om, hvorvidt USA skal beholde sine tropper i Irak. (Blandt dem, der ser en borgerkrig, vælger 47% at beholde tropper i Irak sammenlignet med 50% blandt dem, der for det meste ser en oprør.)

Tilsvarende er troen på, at en borgerkrig er i gang, ikke korreleret med den opfattelse, at der skal fastlægges en tidsplan for troppetilbagekaldelse (ca. halvdelen i hver gruppe favoriserer en tidsplan). Der ses heller ikke væsentlige forskelle mellem de to grupper i domme om, hvor godt den amerikanske militære indsats i Irak går (50% af dem, der betragter det som en borgerkrig, siger, at det ikke går godt sammenlignet med 44% af dem, der primært anser det for at være en oprør), eller om det har hjulpet eller skadet krigen mod terrorisme (40% af den tidligere gruppe vælger 'hjulpet' versus 46% af den sidstnævnte gruppe).

Nogle væsentlige forskelle opstår mellem de to grupper. De, der mener, at konflikten er en borgerkrig, er for eksempel 10 procentpoint mere tilbøjelige til at sige, at USA i første omgang traf den forkerte beslutning om at bruge militærmagt (48% sammenlignet med 38% blandt dem, der tror, ​​at krig er en oprør). Og de, der mener, at konflikten er en oprør, er noget mere optimistiske for, at USA til sidst vil nå sine mål i Irak (64% siger dette) end dem, der tror, ​​at der er en borgerkrig i gang (54%). Alligevel udtrykker flertallet i begge grupper i det mindste en vis optimisme med hensyn til resultatet.


FigurOg mens republikanere og demokrater har meget forskellige synspunkter om mange aspekter af krigen, adskiller de sig relativt lidt om spørgsmålet om, hvordan konflikten bedst kan beskrives. Lidt over halvdelen af ​​demokraterne (51%) siger, at det for det meste er en borgerkrig, mens 47% af republikanerne er enige; 53% af de uafhængige beskriver det som en borgerkrig.Ud fra dette kan man konkludere, at - i det mindste før den store debat om, hvad man skulle kalde det - opstod noget andet end opfattelsen af ​​konflikten i Irak, den offentlige mening om beslutningen om at gå i krig, og hvad man skulle gøre nu.