Ugens diagram: De mest liberale og konservative storbyer

liberale_konservative_byer

Store byer i USA har tendens til den liberale side af det politiske spektrum, selv når de befinder sig i konservative stater (indbyggere i Austin joker undertiden, at deres by er 'en ø omgivet af Texas'). Men hvilke byer er mere liberale - eller konservative - end deres omdømme?


I et papir, der skulle vises i et kommende nummer af American Political Science Review, samlede forskere fra MIT og UCLA data fra syv store meningsmålinger, der blev gennemført mellem 2000 og 2011, for at udvikle foranstaltninger til offentlig politisk præference i 51 byer med befolkninger på mere end 250.000. De mest liberale byer handlede om, hvad man kunne forvente: San Francisco, Washington D.C., Seattle, Oakland og Boston; den mest konservative by var Mesa, Ariz., efterfulgt af Oklahoma City, Virginia Beach og Colorado Springs. (Diagrammet ovenfor, oprettet af The Economist, er baseret på forskernes data.)

Samlet set er den liberale hældning af store byer umiskendelig. Selv byer med konservativ omdømme (såsom Dallas, Santa Ana, Californien og Cincinnati) dukker op som venstre i centrum, hvis kun lidt. Dette er måske ikke overraskende: Som Pew Research Center for nylig fandt ud af, sagde 46% af de konsistente liberaler, at de foretrækker at bo i en by mod kun 4% af de konservative konservative. Liberale har også ca. dobbelt så stor sandsynlighed som konservative for at bo i byområder, mens konservative er mere koncentreret i landdistrikter.

Så interessant som det kan være at overveje forskellene mellem for eksempel Denver og Colorado Springs, var forskerne primært interesserede i, hvor lydhøre kommuneregeringerne er over for deres borgeres politiske præferencer. Meget tidligere statsvidenskabelig forskning antager, at kommunepolitik stort set ikke er ideologisk. Men efter at have undersøgt en række specifikke politiske beslutninger på kommunalt niveau (fra regressiviteten i en bys skattestruktur til dens støtte til overkommelige boliger) konkluderede forskerne, at byernes politik faktisk var ret tæt tæt på deres beboers ideologi. “(C) itier med mere liberale befolkninger har en tendens til at få en mere liberal politik ... indsamle flere skatter pr. Indbygger og har væsentligt højere udgifter pr. Indbygger .... Dette antyder, at ikke kun bystyret er politisk, men at det måske har mere til fælles med stats- og nationalpolitik, end tidligere lærde har anerkendt. ”