• Vigtigste
  • Nyheder
  • Amerikanske fagforenings medlemskab falder, da offentlig støtte svinger

Amerikanske fagforenings medlemskab falder, da offentlig støtte svinger

FT_14.02.19_LaborUnions_1
Sidste uges afstemning af arbejdere ved Volkswagens Chattanooga, Tennessee-fabrik mod at blive medlem af United Auto Workers union - på trods af VW's stiltiende opmuntring - peger på de udfordringer, som amerikansk organiseret arbejdskraft står over for. Selvom fagforeninger bevarer meget offentlig støtte, er andelen af ​​amerikanske arbejdere, der faktisk tilhører en, faldet i årtier og er på sit laveste niveau siden den store depression.


I en Pew Research Center-undersøgelse, der blev udført i juni 2013, sagde omkring halvdelen (51%) af amerikanerne, at de havde gunstige meninger fra fagforeninger, mod 42%, der sagde, at de havde ugunstige meninger om dem. Det var den højeste favorabilitetsvurdering siden 2007, skønt de stadig var under de 63%, der sagde, at de var gunstigt stillet over for fagforeninger i 2001. I en separat undersøgelse fra 2012 var 64% af amerikanerne enige om, at fagforeninger var nødvendige for at beskytte arbejdende mennesker (skønt 57% også var enige om, at fagforeninger havde 'for meget magt').

Fra sidste år tilhørte imidlertid kun 11,3% af løn- og lønmodtagere fagforeninger, ned fra 20,1% i 1983 ifølge Bureau of Labor Statistics. (På det højeste tidspunkt i 1954 tilhørte 34,8% af alle amerikanske løn- og lønmodtagere fagforeninger ifølge Congressional Research Service.) Mens fagforeningsgraden blandt arbejdere i den offentlige sektor har holdt sig temmelig stabil i løbet af dette 30-årige tidsrum (lidt over en tredjedel af statsarbejdere er fagforenede), det styrtede ned i den private sektor - fra 16,8% i 1983 til 6,7% tre årtier senere. Årsagerne til dette fald er mange og voldsomt debatteret - fra globaliseringens indvirkning på amerikansk produktion til intens fjendtlighed fra virksomheder til fagforeningeres relative mangel på succes med at organisere service- og informationsindustriens arbejdere.

FT_14.02.19_LaborUnions_2Syden har længe været landets mindst fagforenede region; alle undtagen én stat i det gamle konføderation havde en fagforeningsrate på under 6,5% i 2013 (i den enlige undtagelse Alabama tilhørte 10,7% af arbejdstagerne en fagforening, stadig under den nationale sats). Historisk set har Syd også været den region, der er mindst gunstigt rettet mod organiseret arbejdskraft: I 1987 var ifølge Pew Research's American Values ​​Survey 59% af sydboerne enige om, at fagforeninger var nødvendige sammenlignet med 65% i Vesten og 74% i det nordøstlige. og Midtvesten.

Men siden da, da fagforening er faldet nationalt, er andre regioner kommet til at ligne mere syd. I den amerikanske værdiundersøgelse fra 2012 var andelen af ​​mennesker, der var enige om, at fagforeninger var nødvendige, knap nok steget i Syd (60%) og Vesten (64%), men var faldet markant i Midtvesten (65%).