Langs parallel mellem Irak og Vietnam


Ved at tegne en eksplicit sammenligning mellem den igangværende Irak-konflikt og Vietnamkrigen i hans nylige tale for veteranerne i udenrigskrigene - en forbindelse, som han engang skarpt afviste, - kan præsident George W. Bush muligvis give ammunition til sine kritikere. For mange observatører er den mest åbenlyse parallel mellem de to krige, at desillusionen efter en indledende periode med offentlig støtte steg, efterhånden som konflikterne trak videre uden tilsyneladende succes. Men mens den overordnede bane for den offentlige mening er påfaldende ens, skelner en vigtig politisk forskel offentlighedens holdning til de to krige. I dette tilfælde trækker præsidentens stadige engagement i krigen, han indledte, fortsat stærk støtte fra medlemmer af hans eget parti.

Figur

Som bemærket i en tidligere Pew-kommentar, har Irak-krigen delt Amerika langs partiske linjer i en grad, der aldrig blev nærmet i Vietnam-æraen. Pew-undersøgelser viser, at selv før den USA-ledede invasion i marts 2003 var demokraterne væsentligt mere tilbøjelige end republikanerne til at modsætte sig militær handling i Irak. Efter invasionen udvidede dette hul sig kraftigt over tid og nåede det maksimale spredning på 62 procentpoint i februar 2005, hvor 74% af demokraterne kaldte militær handling en fejl sammenlignet med kun 12% af republikanerne.

Siden den tid er partisgabet blevet noget mindre, da procentdelen af ​​republikanere, der misbilliger krigen, er steget beskedent. Men mere end 50 procentpoint deler stadig synspunkter fra demokrater og republikanere i Pews seneste prøveudtagning af holdninger til krigen i juli, hvor 74% af de tidligere kaldte den amerikanske militære handling i Irak en ”forkert beslutning” sammenlignet med 21% af sidstnævnte.

Figur

Til sammenligning var partiske forskelle med hensyn til visdommen ved den amerikanske intervention i Vietnam relativt små og skiftende. Som vist i diagrammet kaldte flertallet af både republikanere og demokrater i januar 1973 på tærsklen til tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Vietnam en fejltagelse.


Sandt nok oversteg den demokratiske misbilligelse republikanernes misbilligelse med 11 procentpoint på det tidspunkt i Nixon-formandskabet, men indtil efteråret 1969 var demokraterne faktisk mindre tilbøjelige til at bedømme troppens indsættelse som en fejl, end republikanerne var. (Faktisk opstod det største partisangab, der blev registreret i Gallup-afstemninger, i juni 1967, da 51% af republikanerne kaldte Vietnam for en fejl sammenlignet med 33% af demokraterne.)Republikanerne beklagede heller ikke senere den amerikanske frigørelse fra Vietnam, da den efterfølgende sejr fra det kommunistiske nord i Vietnam og den rød-Khmer-tilførte blodbad i nabolandet Cambodja udfoldede sig, begivenheder, som præsidenten pegede på for at gøre sin sag gældende for et stadigt amerikansk engagement i Irak. På spørgsmålet i en Gallup-afstemning i februar 1975 om forslag om at sende yderligere militærhjælp til Sydvietnam og Cambodja blandt de 79% af offentligheden, der sagde, at de fulgte spørgsmålet, var 72% af republikanerne fuldt ud imod et sådant skridt, ligesom 80% af demokraterne gjorde det. .