• Vigtigste
  • Nyheder
  • En ulempe ved en op-økonomi? Dødeligheden stiger i bedre tider

En ulempe ved en op-økonomi? Dødeligheden stiger i bedre tider

Kan du ikke vente til det næste økonomiske boom for at løfte alle både - inklusive din - til større økonomiske højder? Vær forsigtig med hvad du ønsker - en god økonomi kan dræbe, ifølge en ny undersøgelse foretaget af et team af forskere fra Holland.


'I udviklede lande stiger dødeligheden i opadgående cyklusser i økonomien og falder i nedadgående cyklusser', skrev Herbert J. A. Rolden, forsker ved Leyden Academy om vitalitet og aldring. Akademiet er et forskningsinstitut tilknyttet Leiden University og dets medicinske center og understøttes delvist af sundhedsrelaterede private virksomheder og nonprofitorganisationer i Holland.

For at støtte deres påstand analyserede Rolden og hans kolleger cykliske ændringer i økonomien og dødeligheden i 19 udviklede lande, herunder USA, Storbritannien, Frankrig og Japan. For fuldt ud at indfange disse ændringer over en længere periode indsamlede de årlige data om konjunkturcyklusser og dødelighed mellem 1950 og 2008.

Samlet set fandt de, at for hver 1% stigning i bruttonationalproduktet (BNP) steg dødsraten for mænd fra 70 til 74 år med omkring en tredjedel af et procentpoint (0,36%). Stigningen var lige så stor for mænd 40 til 44 år (0,38%).

Effekten var ens for kvinder, selvom de var mindre. Dødeligheden for kvinder i alderen 70 til 74 steg med 0,18% for hver 1% stigning i bruttonationalproduktet og 0,15% blandt middelaldrende kvinder.


De fandt ud af, at folk lever længere i USA og andre udviklede lande. Det betyder, at disse ændringer på grund af den undersøgte konjunkturcyklus i denne undersøgelse repræsenterer relativt små kortsigtede positive og negative skift fra denne langsigtede opadgående tendens.Tidligere undersøgelser har forsøgt at forklare den kontraintuitive sammenhæng mellem en voksende økonomi og stigende dødelighed. De fleste forbandt det med beskæftigelsesrelaterede ændringer i livsstil eller adfærd. For eksempel rapporterede en akademisk undersøgelse med den stemningsfulde titel 'Gode tider gør dig syg', at der i tider med lavere arbejdsløshed har flere mennesker flere penge at bruge - og alt for mange af dem bruger tilsyneladende det på ting som opfedning af mad og cigaretter. Som en konsekvens øges rygerater og fedme under økonomiske udvidelser, og han antyder, det gør også dødeligheden.


Men Rolden bemærkede, at dårlig opførsel relateret til økonomiske faktorer ikke forklarer, hvorfor dødeligheden i gode tider stiger med næsten det samme beløb blandt voksne i pensionsalderen og dem midt i deres arbejdsliv. Desuden tager de fleste livsstilsændringer år at påvirke den enkeltes helbred.

Så hvad forklarer forbindelsen mellem stigende dødelighed i gode økonomiske tider blandt voksne i alle aldre? 'Mekanismerne bag foreningen er stort set ukendte', skrev Rolden og hans kolleger.


Som ethvert godt mysterium har historien, som disse forskere fortæller, mange spændende mistænkte. De inkluderer familiemedlemmer med mindre tid til at tilbringe med ældre pårørende, stigninger i luftforurening, der vides at forekomme under økonomiske udvidelser eller en X-faktor, der endnu ikke er opdaget af samfundsvidenskabere.

'Indtil videre har de mest plausible forklaringer været arbejdsrelaterede, men disse kan ikke forklare de lignende foreninger, vi fandt blandt ældre. Højere niveauer af luftforurening og lavere niveauer af uformel pleje og social støtte i gode økonomiske tider kan være vigtige bidragydere til foreningen, men beviset for eksistensen af ​​en sådan dynamik er ringe ', konkluderede de.

Imidlertid anerkender forskerne også, at nogle forskere fortolker disse data forskelligt. For eksempel kan det faktisk være, at højere dødelighedsfrekvenser driver opsvingene i de økonomiske cyklusser. De skriver, 'Hvis dødeligheden i den ikke-erhvervsaktive befolkning stiger i forhold til den i den erhvervsaktive befolkning, vil de gennemsnitlige arbejdsproduktivitetstal pr. Indbygger stige, hvilket hæver BNP pr. Indbygger'.

Om forskerne: Rolden har specialiseret sig i økonomien i ældrepleje. Han er ph.d.-studerende ved Leyden Academy om vitalitet og aldring i Leiden, Holland. Undersøgelsen blev medforfatter af to fakultetsmedlemmer fra Leiden University, Wilbert B. van den Hout, en sundhedsøkonom, og Rudi G.J. Westendorp, professor i medicin. David van Bodegom, en læge og sundhedsforsker, der i øjeblikket er kandidatstuderende ved akademiet, var også en del af forskergruppen.